Om klinikken

Klinikken deltager i uddannelsen af reservelæger.
Vedr.  e-mail konsultation,  kan der stilles korte kontante spørgsmål. Yderligere spørgsmål kræver en konsultation. Vi gør opmærksom på at der kan gå 2-3 dage før en e-mail konsultation besvares.
Tidsbestilling til attester og blodprøvetagning kan kun ske pr. telefon eller personlig henvendelse.
Vedr. genbestilling af recepter:
Vi anmoder om fornyelse af recepter sker enten via telefonisk henvendelse til sekretær eller via hjemmeside.

Recepter på sovemedicin, nervemedicin og morfika kan kun ske via en konsultation hos lægen.